Kring

expand_more

De oudste kring van Nederland


Op de jaarvergadering van het Koninklijk Genootschap van Munt- en Penningkunde op 11 oktober 1947 heeft, blijkens de notulen, Jacques Schulman voorgesteld numismatische kringen te vormen in Amsterdam en Den Haag. Aangezien Jacques Schulman de initiatiefnemer is, stelt de kring Amsterdam, met enige hoofdstedelijke arrogantie, dat zij de oudste numismatische kring van Nederland is, opgericht oktober 1947.

Uit het jaarboek 1948 van het genootschap blijkt dat men voortvarend aan de slag is gegaan en dat er in de loop van de tijd niet zo veel veranderd is. Nog steeds vormen lezingen over heel verschillende onderwerpen een belangrijke onderdeel van het programma. Zolang bijeenkomsten op zijn kantoor aan de Keizersgracht 448 plaatsvonden, maakte de heer Schulman van de gelegenheid gebruik om bladen met zijn nieuwste aanwinsten rond te laten gaan, zodat de aanwezigen deze als eerste konden kopen. Nadat zijn bedrijf ter ziele ging en naar een andere locatie uitgeweken moest worden, ontstond de mogelijkheid onderling munten te ruilen en te verkopen en werden regelmatig ledenveilingen georganiseerd.


Midden jaren ’60 stonden de asbakken nog op tafel. Tot spijt van sommigen zijn die verdwenen. U is jij geworden en formeel is de onderlinge omgang gelukkig ook al lang niet meer. Wat gebleven is, is het plezier in onze gezamenlijke hobby en het gesprek met “soortgenoten”.

De Numismatische Kring Amsterdam en haar penningen

Fotoalbum

Artuqiden van Mardin, Nasir al-Din Artuq Arslan, AE drachme 611 AH, S&S 40, Zeno 148102.
Verzameling lid van de kring.